AndersenBoatwear

Foretningsbetingelser:

 

1 - Anvendelse og gyldighed

Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre anden skriftlig aftale er indgået. Enhver afvigelse herfra, som måtte være anført i købers ordre el. lign., betragtes som ugyldig, såfremt ingen anden skriftlig accept foreligger fra sælgers side.

 

2 - Ordrer

En ordre er først bindende for sælger, når sælger har modtaget det der ønskes repareret, fornyet eller ændret. 

 

3 - Annullering og ændringer

Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske efter godkendelse fra sælger. Annullering skal foretages efter en for sælger rimelig frist. Sælger har ingen ansvar for evt. omkostninger ved annullering. Ved annullering af igangværende ordrer, betales alle påbegyndte omkostninger af køber. Leveringstiden kan ikke berettige til annullering på grund af for sent leverede ordrer, medmindre dette er skriftligt aftalt.

Sælger tager altid forbehold for tryk- og tastefejl. 

Sælger kan annullere en aftale såfremt arbejde ikke er påbegyndt. Sælger afholder eventuelle fragtomkostninger hvis sælger annulleret en aftale.

Fortrydelsesretten bortfalder når opgaven påbegyndes, uanset om varen er indleveret på virksomhedsadressen, sendt til virksomhedsadressen eller afhentet af sælger på et af køber bestemt sted. 

 

4 - Betaling og kvittering

Betalingen skal ske i henhold til de af sælger fastsatte betalingsbetingelser. For privatkunder gælder, at der betales det fulde beløb, når sælger meddeler køber at varen er færdig og klar til afhentning. Inden varen afsendes eller udleveres, med mindre at andet er aftalt, skal det fulde beløb være betalt. Sælger forbeholder sig retten til ikke at udlevere varen, hvis et beløb ikke er indbetalt rettidigt.

 

5 - Ejendomsforbehold

Sælger har ejendomsforbehold i det solgte, og indleverede indtil hele købesummen er betalt. Ved bestilling af nyt produkt, med gammelt produkt som skabelon, tilfalder skalbelonen sælger. 

 

6 - Levering

Levering sker til virksomhedens adresse, eller ved forsendelse til virksomhedens adresse med GLS eller anden forsikret aktør. Virksomheden modtager ikke pakker sendt til pakkeshop eller lign. Ved forsendelse overgår ansvaret for leverancen til kunden ved afhentning af fragtfører.

 

7 - Force Majeure

Sælger er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som sælger er uden indflydelse på, herunder manglende eller forsinket levering fra sælgers leverandører eller andre leveringshindringer, herunder force majeure.

 

8 – Reklamation og garanti

Ved reklamation må der gøres klart, hvem der skal afholde eventuelle udgifter til besigtigelse. Viser det sig, at sælger har lavet en fejl, afholder sælger selv udgifterne til udbedringen. Ved kalecher m.v. gælder kun reklamation på fejl i stof, opsprungne syninger, knækkede tænder på lynlås, el.lign.

Der er ikke returret eller fortrydelsesret. 

AndersenBoatwear yder ingen garanti, ej heller på tilpasningen.

Reklamation omfatter ikke mangler/manglende tilpasning som har forbindelse med en af køberen forlangt konstruktion/ændring/tilføjelse.

Ved reklamation skal den omfattende del indleveres på virksomhedens adresse, eller sendes for købers regning til virksomhedens adresse. Sælger dækker udgifter til returnering, ved forsendelse i DK, ud over landets grænser afholder køber alle udgifter.

AndersenBoatwear hæfter ikke for omkostninger ved reparationer, foretaget andetsteds uden vores skriftlige samtykke.

 

Angreb af skimmelsvampe og slitage på grund af vind og vejr er ikke dækket af reklamationsretten.

I grænsetilfælde, eller hvor reklamationsperioden netop er overskredet, vil vi overveje den aktuelle situation og prøve at finde en løsning, der tilfredsstiller begge parter.